فناوری اطلاعات و ارتباطات منروا - خدمات
Tel: 01312263110  -  09114278015
خدمات

دسته بندی خدماتتوضیحات

در حال حاضر موفقیت در کار نیازمند معرفی خوب و به موقع توسط کارشناسان مجرب می باشدو گروه دفاتر منروآ با بیش از بیست و دو کارشناس فروش در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بازاریابی و تبلیغاتی به دو صورت قراردادی و نیز ماهیانه میباشد.
ما شما را به اهدافتان نردیکتر خواهیم کرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس حاصل نمایید.

توضیحات بیشتر